תגיות

, , , ,

כל מה שאתם צריכים לדעת על זכויותיכם במקרה של פרישה מוקדמת לפנסית נכות:

ראשית, ככלל, הזכויות בקרן הפנסיה נצברות כל זמן שהקרן פעילה ומופרשת אליה פרמיה חודשית. תשלום כספים מהקרן יהיה בגיל הפרישה, או מוקדם יותר בעקבות פטירה או בעקבות נכות.

פרישה מוקדמת בעקבות נכות אפשרית בכל גיל של המבוטח ובתנאי שיש לו פוליסה פעילה בקרן הפנסיה, פוליסה פעילה פירושה שהתשלומים (הפרמיות) מועברים כסדרם. אם הפוליסה לא פעילה (מוקפאת) לא יהיה ניתן להגיש תביעה לפנסיית נכות.

  • קרן הפנסיה תשלם את  תשלומי פנסיית הנכות בהתחשב באחוזי הנכות שיקבע רופא הקרן למבוטח ובהתחשב במשכורת המבוטחת. ובכל מקרה, תשלם עד מקסימום של 75% מהמשכורת.
  • כל זה נכון, למקרה בו הקרן החליטה שהתובע אינו מסוגל לעבוד מלבד בעיסוקו, בכל עיסוק סביר אחר. לדוגמא, פסנתרן  שאיבד אחת מאצבעותיו, סביר שתוענק לו פנסיית נכות מלאה, אולם, אדם שאין לו עיסוק ספציפי, ובהתחשב בהשכלתו ונסיונו התעסוקתי, הוא מסוגל לבצע מגוון רב של עבודות, סביר שהקרן תמליץ לו על פנסית נכות חלקית או שתדחה את התביעה שלו על הסף.
  • תשלומי פנסיית נכות יהיו בדרך כלל לתקופה עתידית של שנתיים, אף אם מדובר בנכות שלא עשויה להשתנות, כאשר מידי שנתיים תחדש קרן הפנסיה את התשלומים בהתחשב במצבו העדכני של המבוטח.
  • תהליך הגשת התביעה לקרן הפנסיה דורש ראשית כל, עיון בתקנון הפנסיה ובחינת התאמת המקרה הרפואי לתנאיה. בשלב שני התהליך דורש בניית תיק רפואי באופן שיוכח כי מדובר במצב שאינו מאפשר המשך עבודה באופן חלקי או מלא.
  • במקרים רבים, על המבוטח יהיה להופיע בפני ועדה רפואית מטעם קרן הפנסיה, בוועדה ישבו רופאים מתחומי הליקויים הרפואיים מהם הוא סובל, כל רופא יקבע את אי כושרו של המבוטח לעבוד על רקע הליקוי בתחומו, ובסך הכול בסופו של דבר תתקבל החלטה האם בשל מכלול הבעיות הרפואיות של המבוטח, הוא איבד את היכולת להשתכר.
  • לקראת הועדה, על המבוטח להיערך כנדרש להצגת טיעוניו תוך הישענות על התיק הרפואי שהגיש, דברים בעלמא שיאמרו בועדה על ידי המבוטח ללא מקור רפואי מתועד, הרי שאין להם משמעות ואינם נלקחים בחשבון.
  • יתכן בהחלט, שלא תתקיים ועדה רפואית, והועדה תקבל החלטה האם לדחות את התביעה, לאשר אותה או להמשיך לדון בה, בהתבסס על התיק הרפואי בלבד, ומשכך, יש חשיבות מכרעת להיערכות בבניית התיק הרפואי, צריך לפעול במקסימום יעילות ואפס טעויות, התיק הרפואי צריך לדבר בעד עצמו ושהמסקנה שתעלה ממנו היא אובדן כושרו של המבוטח.
  • חשוב מאד לשמור על קרן פנסיה לאורך השנים, ולא להתחיל לשלם לקרן פנסיה חדשה עם כל מקום עבודה חדש. במקרה של הפסקת עבודה- חשוב להמשיך את התשלומים לקרן באופן עצמאי במטרה לשמור על פעילותה שכן ככל שההצטרפות לקרן נעשית בגיל מאוחר יותר- גובה הפיצוי לנכות יהיה נמוך יותר.

בנוסף הצטרפות מחודשת כרוכה בהצהרת בריאות מחודשת, דבר שעלול לגרום לכך שהפסקת עבודה בגין מחלות קיימות לא תזכה בפנסיית נכות, או לחילופין תדרוש המתנה של 60 חדשים בטרם יהיה ניתן להגיש תביעה.

  • טעות לחשוב כי פרישה מוקדמת לפנסיית נכות פוגעת בזכויות פנסיית הזקנה בגיל הפרישה – במקרה של תשלום פנסיית נכות, קרן הפנסיה תמשיך להפריש במקום המבוטח את התשלומים עבור פנסיית הזקנה (באופן יחסי לגובה הפיצוי שקבל)-  מה שנקרא "שחרור מתשלום פרמיות".

החברה המרכזית למימוש זכויות אינה מעניקה ייעוץ פנסיוני אלא סיוע, הכוונה וליווי בתהליך הגשת התביעה מוקדמת לפנסיה בעקבות נכות.

מודעות פרסומת