תגיות

, , , , , ,

בשנת תשס"ז, 2007 חוקק חוק הפיצוי לנפגעי פוליו. מהותו של החוק הוא ביטוי המחויבות האנושית של מדינת ישראל כלפי אילו שחלו במחלת הפוליו בארץ ומתגוררים היום בארץ, ובכלל זה יפוצו כל אילו שחלו במחלה עד קום המדינה בשטחי מדינת ישראל ואילו שחלו מיום קום המדינה ואילך. בתחילת 2012 תוקן חוק הפיצוי לנפגעי פוליו והורחב גם לתושבי ישראל, אשר חלו במחלה בחו"ל ובתנאי שעברו ניתוח בארץ בשל מחלתם עד ה1.1.1970.

מטרתו של החוק הוא לפצות את נפגעי הפוליו, וזאת מכיוון ששיטות הטיפול שהיו נהוגות אז בחולי פוליו התבררו כשגויות מיסודן וגרמו לסבל, נזק רב, כאבים פיזיים ונפשיים. מטרתו של עדכון החוק והרחבתו גם לאילו אשר חלו בחו"ל וקיבלו בארץ טיפול בשל מחלתם, הוא לבטא מחויבותה של המדינה כלפי אילו שטופלו בארץ, מכיוון שבאותן שנים שטיפלו בחולי הפוליו, שיטות הטיפול הנהוגות היו זהות בארץ ובחו"ל ולמדינה חלק בהשפעתם על הנפגעים.

מקבלים פיצויים

נפגע פוליו אשר ועדה רפואית קבעה לו לפחות 20% נכות או מוגבלות בניידות בשל מחלתו, יקבל מענק חד פעמי בתוספת קצבה חודשית.

המענק החד פעמי ינוע בין 60,465 ₪ ל 145,119₪ ותלוי באחוז הנכות שנקבע.

הקצבה החודשית המקסימאלית 4545 ₪.

נפגע פוליו אשר נקבעו לו פחות מ 20% נכות, יקבל מענק חד פעמי ע"פ חישוב סכום הקצבה החודשית היחסית שהייתה משולמת לו אילו היה מקבל קצבה כפול 70.

תביעה לפיצוי של נפגעי פוליו

החולים במחלת הפוליו חלו לפני הרבה מאוד שנים ואין תיעוד מסודר באשר למחלה, בתי חולים רבים אשר טיפלו בחולים נסגרו, חלק מהתיקים הרפואיים הושמדו, נעלמו  וחלקם מפוזרים בארכיונים שונים, רבים מהחולים היו תינוקות קטנים שאינם יודעים פרטים אודות אופן הטיפול בהם, מקום בו אושפזו ועוד.

מעבר לכך, אחוז גבוה של החולים במחלה, נותרו אם בכלל עם מגבלה קלה עד בינונית שלחלקם היא כלל אינה משמעותית וזאת הסיבה שמעולם לא היו בבירור רפואי משום שלא היה צורך. הם חיו עם המגבלה ובמרבית המקרים היא לא השפיעה על קיום אורח חיים תקין לחלוטין.

חולים רבים במחלת הפוליו נמצאים בשטח האפור הזה של ליקוי קל עד בינוני ומגיע להם פיצוי, גם במקרה של מגבלה קלה ביותר מגיע לקבל פיצוי ואף אם יש צורך לפעול בכדי שיתקבל פיצוי שווה וכדאי לעשות זאת, ולו בכדי להבטיח אפשרות לתביעה בעקבות החמרת המחלה.

מסיבה זו מומלץ להיעזר בחברה למימוש זכויות אשר מתנהלת מול כל הארכיונים הרלוונטיים בארץ, מפנה לבירור נוירולוגי ובדיקות שאמורות לבסס את העובדה שמדובר בנפגע פוליו, החברה עושה את כל הפעולות האפשריות בכדי שהתובע יוכר כנפגע פוליו.

כפל קצבאות והטבות נוספות

ישנם נפגעי פוליו אשר לקותם בשל המחלה היא חמורה וקיבלו בטרם כניסת החוק לתוקפו קצבת נכות ולעיתים אף קצבת ניידות, ומגיע להם בנוסף גם פיצוי על פי חוק פיצוי נפגעי הפוליו. לעניין נפגעי פוליו יש כפל קצבאות ומבחינה טכנית ניתן לקבל גם קצבת נכות גם קצבת ניידות וגם פיצוי פוליו.

החמרת המחלה  פוסט פוליו – בדיקת זכאות מחודשת

תסמונת פוסט פוליו הינה החמרה במצבם התפקודי של חולי פוליו שמתבטאת בחולשת שרירים גוברת, חולשה חדשה בשרירים שהיו בריאים, עייפות וכאבים מפושטים, נטייה לנפילות ושברים. במצב של פוסט פוליו מומלץ לבחון שוב את הפיצוי שמתקבל בשל אחוז הנכות שנקבע, יתכן בהחלט שלאור ההחמרה כדאי יהיה לגשת לתהליך של החמרת מצב על מנת שוועדה תעריך את גודל ההחמרה, אחוז הנכות שנובע ממנה והשפעתו על הפיצוי החודשי שיתקבל.

תיקון בחוק לנפגעי פוליו שחלו בחו"ל

תיקון החוק לגבי נפגעי פוליו שחלו בחו"ל היה בתאריך 2.2012, עם כניסת העדכון לחוק, ניתנה הוראה מיוחדת שכל מי שזכאי לפיצוי בתור נפגע פוליו שחלה בחו"ל ויגיש תביעה עד סוף שנת 2012, יקבל פיצוי רטרואקטיבי מיום כניסת העדכון בחוק לתוקפו. נכון להיום מי שיגיש תביעה לקבלת פיצוי על פי עדכון זה לחוק, יקבל פיצוי רק מיום שיגיש את התביעה ולתשומת לב מיוחדת, מי שיגיש את התביעה לאחר ה- 1.3.2015  תביעתו תידחה.

מודעות פרסומת