תגיות

, , , , ,

מעבר לקשיי המחלה הרבים שחווים נכי שיתוק המוחין, חייהם כרוכים בהוצאות כלכליות רבות, בגלל התאמות מכשיריות ותמיכתיות לניהול אורח חיים סביר ככל הניתן. למרבה הצער, בכל מה שקשור לסיוע שמגיע להם הם מוצאים את עצמם מבולבלים ואבודים אל מול הגורמים הממשלתיים שאמורים לסייע להם ורבים מן הנכים כלל אינם מודעים לכל הזכויות וההטבות אשר מגיעות להם מתוקף חוק.

סעיף חבוי בקצבת נכות של ביטוח לאומי

ביטוח לאומי מעניק קצבת נכות רק למי שאיבד את כושר השתכרותו, ישנו סעיף בחוק שאומר כי גם נכה שעדיין עובד יכול להיות זכאי לקצבת נכות. הזכאות מגיעה למי שהכנסותיו צומצמו עקב החמרה במצבו הרפואי. חשוב שתשימו לב כי בביטוח לאומי לא ממהרים להעניק קצבה למי שעובד, למרות שאותו סעיף בחוק מציין במפורשות כי זכאי לקצבה מי ש"אין לו/ה כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד או שכושרו/ה להשתכר צומצם עקב הליקוי (בין בבת אחת ובין בהדרגה) ב–50% או יותר". כלומר, אם צומצמו אחוזי המשרה בגלל החמרה במצב הרפואי, אתם זכאים לתבוע קצבת נכות.

סכומי קצבת הנכות נעים בין 1,162 שקלים לחודש ל- 2,245 שקלים.

קצבת ניידות

במידה והינכם סובלים מחוסר ניידות בשל מחלה אתם זכאים גם לקצבת ניידות. במסגרת קצבת הניידות ניתן לקבל הלוואה בקניית רכב, קבלת תו חניית נכה, פטור מאגרת רכב שנתית וקצבה כספית כל חודש. בנוסף, מי שנקבעו לו 60% מוגבלות בניידות על-ידי משרד הבריאות רשאי לבקש תמרור חניה בלעדי לנכה בקרבת מגוריו (במידה ולא קיימת חניה פרטית בביתו).

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ)

קצבה זו היא קצבה נוספת לקצבת הנכות והיא ניתנת לשם הענקת עזרה סיעודית. כלומר, מטרתה לסייע למי שזקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום, או למי שזקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמו או לאחרים. קצבה לשירותים מיוחדים משולמת למבוטחים בביטוח הלאומי שגילם מ- 18 ושלושה חודשים ועד גיל פרישה. היא ניתנת למי שנקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או אם אינו זכאי לקצבת נכות ונקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%.

דיור ציבורי- דירות נכסי רכישה (נ"ר)

משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות בעבור נכים הרתוקים לכיסאות גלגלים, שאינם סיעודיים, אשר זכאים לקבלת דירה או החלפת דירה בשיכון הציבורי ביישובים בהם יש מחסור בדירות מתפנות מהמלאי.  מי זכאי? נכים רתוקים לכיסאות גלגלים, שהכנסתם אינה עולה על השכר הממוצע במשק ושלהם אישור משרד הבריאות על השתתפות ברכישת כיסא גלגלים ואשר על-פי חוות דעת רפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון, יש הכרח למגורים בקומת קרקע.  גם מי שכבר מתגורר בדיור ציבורי ורתוק לכיסא גלגלים, אך דירתו הקיימת אינה נגישה ואינה ניתנת להנגשה, זכאי.

סיוע בשכר דירה ובמשכנתא

כל נכה שמלאו לו 21 ויש לו 75% נכות לפחות או שנקבע לו 75% אי כושר לפחות או שיש לו לקות של 75% לפחות בניידות, זכאי לסיוע בשכר דירה בסכום של החל מ-700 ש"ח תלוי במצבו המשפחתי, וביישוב בו הוא מתגורר. הזכאים לדירות נ"ר שטרם מימשו את זכאותם זכאים לסכומי סיוע מוגדלים. אותם קריטריונים רלוונטים לזכאות למשכנתא בריבית של 3% בסכום של מינימום 96,190 ש"ח (החזר ההתחלתי בסך 509 ש"ח לחודש).

מימון ציוד עזר וסיעוד

משרד הבריאות מסייע במימון ציוד עזר כגון כסאות גלגלים, הליכונים, מנופים ביתיים ועוד. הסיוע למוגבלים בניידות מיועד לצורך מימון שינויים או שיפוצים פנימיים וחיצוניים בדירה, החיוניים לתפקוד ולניידות המוגבל בדירה ובדרכי הגישה אליה. מדובר בהרחבת פתחים ובהתאמתם לצורך מעבר עגלת נכים, שינוי במבנה השירותים הסניטאריים, משטחי גישה לנכים, תמיכה ומעלונים. הזכאות נקבעת על ידי ועדה בין-משרדית המשותפת למשרד הבריאות ולמשרד השיכון.

נכים שהגיעו לגיל פרישה, ילדים המתגוררים בקהילה ומקבלים קצבת נכות ובוגרים לפני גיל הפרישה המקבלים קצבת שר"מ, אשר גרים בקהילה וזקוקים לעזרה בפעולות היומיום, זכאים להעסיק עובד זר ולגמלת סיעוד. המוסד לביטוח לאומי מפעיל את חוק ביטוח סיעוד בשיתוף עם משרד הרווחה, משרד הבריאות וקופות החולים. יש לשים לב כי הגמלה הזו ניתנת בנוסף לקצבאות האחרות ולא במקומן, למעט קצבה לשירותים מיוחדים. עם זאת, גמלת הסיעוד אינה כספית אלא ניתנת באמצעות שירותים.

הנחות בהוצאות מחייה

מקבלי קצבת נכות שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה, עשויים להיות זכאים לסיוע בשכירת דירה בשוק הפרטי. גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה. בנוסף, בחלק מן הערים זכאים נכים להנחה בתשלומי הארנונה. יש לשים לב כי הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות ולכן מומלץ לבדוק זאת מול המוקד העירוני.

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי נכות רפואית של 80% ומעלה זכאים להנחה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק", בגובה של 50% מדמי השימוש הקבועים ודמי ההתקנה וההעתקה של קו הטלפון. כמו כן, ניתנת הנחה בגובה 60 פעימות מונה בחודש. מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 105% לפחות זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל בגובה של 50% מ- 400 הקוט"ש הראשונים בכל חודש, בשימוש ביתי בלבד. מבחינת תשלומי המים, החל ב-1 ביולי 2012, מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעו להם לפחות 70% נכות רפואית, זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך.

הטבות ממס הכנסה

בעלי נכות רפואית של 90% ומעלה עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה, לאחר 184 ימי נכות. העומדים בתנאי הזכאות לפטור, יכולים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.

מידע שחשוב לדעת

לנכי שיתוק מוחין אף מגיע הזכות לשיקום מקצועי. חולים אשר עקב מחלתם אינם מסוגלים להמשיך לעבוד במקצועם, והם בעלי 20% נכות ומעלה, זכאים לאבחון ושיקום מקצועי. במסגרת זו, הם זכאים לקבל מימון מלא ללימודי מקצוע חלופי, בו יוכלו לעסוק למרות מוגבלותם. מחלקת השיקום של הביטוח הלאומי מעניקה שירותי השמה בעבודה למתאימים.

מודעות פרסומת